KERNCIJFERS

Kerncijfers

Nr. Kerncijfer Eenheid 2018 2017
         
  Financieel:      
1 Bedrijfsopbrengsten € miljoen 56,7 55,2
2 Bedrijfsresultaat € miljoen 4,4 6,5
3 Resultaat € miljoen 2 2,1
4 Investeringen drinkwater € miljoen 24,2 19,5
5 Investeringen WBGD € miljoen 0,1 0,1
6 Current ratio   0,33 0,48
7 Solvabiliteit % 36,0 37,9
8 Drinkwaterprijs kleinverbruik €/m3 1,14 1,14
9 Aandeel in resultaat North Water B.V. € miljoen 0,6 1,1
10 Aandeel in resultaat WarmteStad B.V. € miljoen ‑0,8 ‑3,4
         
  Klanten:      
11 Aantal aansluitingen x1 290.096 288.213
12 Afzet drinkwater netto 1.000 m3 45.190 43.742
13 Inkoop drinkwater 1.000 m3 3.675 3.708
         
  Personeel:      
14 Aantal fte in dienst 31/12 x1 221,1 220,9
15 Gemiddelde loonkosten € 1.000 71.414 70.806
16 Ziekteverzuim % 4,9 4,0
         
  Productie en distributie:      
17 Lengte hoofdleidingnet > 50 mm km 5.169 5.115
18 Niet in rekening gebracht verbruik (NIRG) % 5,4 4,4

Toelichting kerncijfers:

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva (= liquiditeitsratio)
Solvabiliteit = eigen vermogen in % van het balanstotaal
Drinkwaterprijs kleinverbruik =  volgens Vewin norm bij een gemiddeld verbruik van 94,2 m3 per jaar per huishouden.