VOORWOORD

Voorwoord

Voorwoord

Terugkijken op een jaar dat al achter ons ligt: dat is de essentie van een Jaarverslag. We leggen verantwoording af en laten zien wat we gedaan hebben. Net als bij iedere andere organisatie verschijnt zo’n Jaarverslag altijd op een moment dat we alweer aardig op weg zijn in het nieuwe jaar. Dat maakt dat ieder Jaarverslag – hoe relevant ook – altijd een beetje voelt als mosterd na de maaltijd. Kan dat niet anders, vroegen wij ons af. Naast een overzicht van ‘gedane zaken’ kan een Jaarverslag immers een uitstekende aanleiding zijn behalve terug ook vooruit te kijken. Welke opgaven dienen zich aan? Welke tendensen zien we? Waar gaan we naartoe?

 

Lees het volledige voorwoord

Voorwoord

De watervraag groeit maar onze bronnen zijn niet onuitputtelijk.

Riksta Zwart

Natuurlijk ontstond dit idee niet zomaar. Allereerst vieren we in 2019 ons 140-jarig jubileum. Zo’n moment laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. We vieren het maar gebruiken het ook als aanleiding om vanuit onze rijke geschiedenis een blik op de toekomst te werpen. Waar staat het Waterbedrijf Groningen over pakweg twintig jaar? Daarnaast zorgde 2018 (wederom) voor een bevestiging: als samenleving gaan we de komende jaren geconfronteerd worden met grote opgaven. Veel daarvan hangt samen met ons veranderende klimaat. Wat dat betreft zette de droogte van 2018 ons opnieuw op scherp. De watervraag groeit maar onze bronnen zijn niet onuitputtelijk. Hoe lossen we dit op? En hoe gaan we om met de balans tussen drinkwater, landbouw, industrie en ecologie? Welke rol kunnen we spelen bij de transitie naar een duurzame samenleving?

Maken we ons zorgen? Nee, dat doen we niet. Voor ons geen doemscenario’s: daar komen we echt niet verder mee. Als een ondernemende nuts zien we de kansen en werken we samen met al onze partners graag aan oplossingen. Zonder te ontkennen dat er werk aan de winkel is, kijken we optimistisch naar de toekomst. De opgaven zijn groot en bijzonder relevant. En in vrijwel alles speelt water een (hoofd)rol: van klimaatadaptatie, natuur en ecologie tot landbouw, industrie, verstedelijking en de noodzakelijke energietransitie. En waar water is, is ook het Waterbedrijf. We voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want ook dat zit in onze genen.

Wat dat betreft verwijs ik graag naar onze oprichters: twee Friese huisartsen. Zij legden in 1879 de grondslag voor ons waterbedrijf. Destijds was niet ons klimaat de grote opgave maar de volksgezondheid. Water haalden we in de negentiende-eeuw uit putten, regentonnen of gewoon uit het kanaal. Dat bracht natuurlijk grote risico’s met zich mee. Regelmatig werden we letterlijk ziek van het water met de cholera-epidemie van 1866 als exemplarisch voorbeeld. Alleen al in de stad Groningen werden 1753 mensen ziek en overleden er 1051. En dat op een totale bevolking van rond de 35.000. De aanleg van waterleiding zorgde voor een enorme boost voor de volksgezondheid: een duurzame oplossing voor een groot probleem. Daarvoor zetten we ons 140 jaar later nog steeds voor in.

Precies die maatschappelijke betrokkenheid vormt de insteek van het Jaarverslag-essay. Hierin blikken we vooruit op de opgaven waar we nu en in de toekomst mee te maken hebben. Het handelt over droge zomers, een groeiende watervraag, de waterkwaliteit van de toekomst en perioden van overschot. Daarnaast gaat het op zoek naar een nieuwe balans tussen ons gebruik en waarden op het vlak van natuur en ecologie. We schetsen de context van ons werkgebied, nemen positie en permitteren ons om voorbij de doemscenario’s te denken.

Natuurlijk bevat dit Jaarverslag als vanouds een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Dan gaat het bijvoorbeeld om de implementatie van het Customer Care & Billing systeem en het nieuwe online klantportaal. Verder besteden we aandacht aan onze ISO55001:2014 certificering (een geweldige prestatie!), werkzaamheden aan de transportleiding bij Haren, het verwijderen van zinkers in het Winschoterdiep, de opening van een nieuw, eigentijds en duurzaam distributiecentrum aan de Fultonweg in Hoogezand en de intensieve samenwerking met onze ‘dochters’ North Water, WLN en WarmteStad. En laten we ook zeker onze pijpfitters niet vergeten. Zij werden in 2018, in gokstad Las Vegas, wereldkampioen fitten. Met zulke medewerkers zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Riksta Zwart